Inicio > Tuukulo'ob (Editorial) > Naayo’ob yaan ba’al u yilik yéetel u jo’osal taanil kmiatsil yéetel k-t’aan.

Naayo’ob yaan ba’al u yilik yéetel u jo’osal taanil kmiatsil yéetel k-t’aan.

Aanchaj ten u páajtalil in k’uchul tu nojlu’umil España, tia’al in taakpajal ti’ jumpéel xook muul beta’al tumen u Noj naajil xook Mondragón yéetel u mola’ayil Garabide, ti’ le je’ela’ taan in k’ajóoltik jéejelas meyaj ku beetal way tu lu’umil Vasco’ob tia’al u múuk’ankuunsal u t’aan yéetel u miatsililo’ob, ti’ le jela’ tin k’áajsaj xaan uláak’ meyajo’ob ku beetal tyo’olal kaajo’ob pe’cha’ta’alo’ob. Ti’ le meyajo’obo’ kin wilik yan mantats’ jump’éel ba’al: le meyajo’obo’ káajob yéetel chen jump’éel naay, ba’ale jump’éel naay jeel u kiimile’ wa yaax k-ilik le ba’alo’ob ku talamkúunsik le meyajo.

Yan k’iin k-tuklik ba’alo’ob je’ex: “Na’anton taak’in” “Le áalmaj t’aano’ ma’ tu ts’atáantik le meyaj k-beetiko” yéetel uláak’ ba’alob jaaj chen baale’chen ku beetik ka’a u lúubul k-óol. Jose María Sánchez Carrión, u patk’aaba’e’ Txepetx (Chepech) tu ts’íibtaje’ yo’olal jump’éel “Efecto de Lente” tumen kan a wil naach, ma’alob a wilik ba’ale’ wa ku nats’ale’  ku p’aatal ma’ saasil le oochelo’, bey tun, bey ku yúuchul yéetel le naayo’ob, wa k-ilik tak tu’ux óotik k-k’uchul yaan k-ilik bey jéel u páajtale’, ba’ale’ wa k-paktik ba’ax yantech naats’ ka wilik chen le talamilo’ob ku betik ka’a u saatal teech le kuuchil tu’ux tak a k’uchul, leti’ le “efecto de lente” ku beetik u kíiimil ya’ab naayo’ob.

Martin Luther King tu ya’alaj ba’ax u k’aat ka’ach “Yaan ten jump’éel naay” (u naayile’ u xu’ulsa’ab palitsile’), ka’a tu ts’áaj u kuxtal yo’olal le je’elo’, tene’ kin wa’alik tuláakal ba’al ku káajak beyo’, yéetel jump’éel naay, a puksi’ik’ale’ ku ya’alik teech ba’ax u k’aatik, jump’éel naay jach k’áana’an tia’al a káajsik jump’éel beej tia’al a k’uuchul ti’ jump’éel kuuchile’, bejla’e’ kin k’a’chi’itik ti’ tuláakal máak ku yu’ukuba’ maaya ¿Ba’ax ku náaytik tia’al u kaajale’? ¿Bix ku yilikubaj ichil lajun ja’abo’ob? ¿Ba’ax tan k-beetik tia’al k-béeykuntik le naayo’?

Bajla’e’ ya’ab uts yéetel ma’alob meyaj tan u betal tumen maya’ob u yabiltiko’ob k-ch’i’ilakabil, yan máako’ob taan u beetiko’ob k’aayo’ob, balts’áamo’ob, ts’iibo’ob ich maaya, yaan máak taan u meyajtik túumben nu’ukulilo’ob je’ex Internet… tuláakal le jelo’ tumen k-yaabiltik máaxo’oni’, ba’ale’ asab séeb bix taan u bin u sa’atal kmiatsil tu taan le túumben k’iino’ob, leolale’ kin wa’alik unaj kmuch’ikbaj, tia’al kmúul meyaj, tia’al k-nojochkintik le meyaj kbeetiko’ tia’al kje’eik jump’éel noj beej ma’ taan u sibal to’on tumen jala’acho’ob, wa tumen ayk’al máako’ob, ti’ to’on unaj u jóok’ol beej tia’al u béeykuntal le naayo’, cheen t-juunale’ ku talamtaal le beejo’, in naay, kin wa’alik te’ex ti’ le kuuchila’: ka’a k-much’ikbaj tuláakalo’on tia’al k-ch’aaik’ muuk’ tumen chen beyo’ jeel u páajtal k-ila’al kuxa’ano’on, kin náaytik ya’ab k’abo’ob yéetel jump’éelilil tuukul, kbéeykuntik u kuxtal maaya kaaj ichil u t’aanil, u miatsilil yéetel u tuukulil. Jéel u páajtale’, ba’ale’ ti’ to’on yaan wa ku yuuchul, wa ma’.

Anuncios
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: